Evenementen

Wanneer een vereniging/instantie een activiteit of een evenement organiseert waarbij ondersteuning voor EHBO gewenst is kan er een beroep gedaan worden op EHBO-Garderen. Naar omvang en inhoud van de activiteit worden er EHBO’ers ingepland voor ondersteuning. Deze personen hebben dan ook de benodigde middelen bij zich.

Om de belangen van onze leden te behartigen is onze vereniging aangesloten bij het overkoepelend orgaan EHBO Nederland.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Alinde van Leeuwen.

Email adres is: evenementen@ehbogarderen.nl